Skip to content

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een aantal veelgestede vragen over Nova Groep

Debiteurenbeheer

Wat is debiteurenbeheer?

Debiteurenbeheer omvat kort gezegd alle activiteiten die een onderneming uitvoert om ervoor te zorgen dat facturen worden verstuurd, maar ook tijdig worden betaald. Debiteurenbeheer kan worden aangeboden in verschillende varianten en kan bijvoorbeeld vanaf het moment dat de factuur is verzonden, maar ook vanaf de facturering van de geleverde diensten of verrichte werkzaamheden.

In de fase nadat de factuur is verzonden, houden debiteurenbeheerders in de gaten of de facturen tijdig worden voldaan. Is dit niet het geval? Dan gaan zij verder aan de slag. Na de vervaldatum van de factuur wordt er vaak een herinnering verzonden en wordt er -indien gewenst- telefonisch contact opgenomen met de debiteur. Heeft de debiteur naar aanleiding van de herinnering vragen of opmerkingen over de factuur? Dan lost de debiteurenbeheerder dit op. Mocht de debiteur naar aanleiding van de herinnering nog steeds niet hebben betaald dan wordt er veelal een aanmaning gestuurd en wederom telefonisch contact gezocht. Mochten de facturen na deze acties nog altijd niet zijn betaald, dan worden de facturen (eventueel in overleg met u) ter incasso uit handen gegeven.

Wat doet Credit Care?

Credit Care ontzorgt haar klanten op het gebied van debiteurenbeheer. Credit Care begrijpt als geen ander dat haar klanten zich liever bezighouden met hun core business, dan dat zij zich bezighouden met het betaald krijgen van de (openstaande) facturen. Het betaald krijgen van de facturen is echter wel van groot belang.

Credit Care kan haar klanten ontzorgen vanaf het moment dat de factuur is verzonden, maar biedt tevens de mogelijkheid tot facturatie. Dit betekent dat u dus zelf geen facturen hoeft te verzenden, maar dat dit ook door Credit Care wordt opgepakt. De debiteurenbeheerders monitoren of uw facturen tijdig worden voldaan en nemen indien nodig vervolgstappen om te zorgen dat al uw facturen (op tijd) worden voldaan.

Uit welke werkzaamheden bestaat debiteurenbeheer?

Een debiteurenbeheerder houdt zich bezig met het innen van de openstaande facturen van haar klanten. Dit wordt gedaan door middel van het verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen. Ook wordt er telefonisch contact met debiteuren opgenomen om hen te herinneren aan hun betalingsverplichting. Mocht een debiteur bijvoorbeeld naar aanleiding van een herinnering vragen hebben, dan kunnen zij contact met ons opnemen per mail of telefonisch. Er zal dan worden gekeken naar de inhoud van de vraag en indien nodig zal de debiteurenbeheerder contact met de klant opnemen en de debiteur voorzien van een inhoudelijke reactie op de vraag. Door deze werkzaamheden ontzorgen wij onze opdrachtgevers (bijna) volledig op het gebied van debiteurenbeheer en kunnen zij zich richten op hun core business!

Waarom zou ik debiteurenbeheer moeten uitbesteden aan Credit Care?

Credit Care staat bekend om haar doeltreffende aanpak. Onze medewerkers zijn klantvriendelijk en zorgen ervoor dat uw facturen tijdig worden voldaan. Doordat onze medewerkers klantvriendelijk, maar doelgericht te werk gaan, worden uw facturen tijdig voldaan én behoudt u uw klantrelatie.

Omdat wij werken met door ons zelf ontwikkelde software, bieden wij maatwerk voor onze klanten en kunnen wij uw debiteurenbeheer inrichten naar uw wensen. Tevens heeft u 24/7 inzage in uw debiteurenbeheer door middel van ons online portaal.

Credit Care is een van de bedrijven van Nova Groep. Doordat alle bedrijven nauw samenwerken, kunnen wij -indien nodig- snel schakelen met een van de andere bedrijven van Nova Groep. Hierdoor gaan wij altijd voor het beste resultaat. Namelijk, uw facturen zo snel mogelijk betaald krijgen! 

Hoe doen jullie het debiteurenbeheer voor andere klanten?

Wij doen het debiteurenbeheer van verschillende bedrijven, van verschillende formaten en in verschillende sectoren. Wij werken in ons eigen (zelf ontwikkelde) systeem voor onze klanten (outsourcing), maar indien gewenst kan een van de medewerkers van Credit Care ook werken in de systemen waarmee onze klant werkt (debiteurenbeheer op afstand).

In overleg met de klant optimaliseert Credit Care het werkproces van haar klanten als het gaat om het debiteurenbeheer. Afhankelijk van –en in overleg met– de klant wordt het werkproces ingericht. Zo bepalen we samen met de klant de juiste koers en werkwijze als het gaat om het debiteurenbeheer.

Hoe kunnen jullie mijn debiteurenbeheer inrichten?

Afhankelijk van de wensen van de klant, richten wij het debiteurenbeheerproces in. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek met u om uw behoeftes en wensen te bespreken en zo uw debiteurenbeheer op maat te maken. Wilt u een gratis consult? Klik op deze link om een gratis consult in te plannen.

Wanneer is het aantrekkelijk om het debiteurenbeheer uit te besteden aan Credit Care?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, is het belangrijk dat wij weten hoe u uw debiteurenbeheer graag ingericht zou willen zien en hoeveel facturen u op maandbasis verstuurt. Omdat Credit Care maatwerk levert voor haar klanten, is het vooraf moeilijk aan te geven of het voor u aantrekkelijk is om uw debiteurenbeheer uit te besteden. Meer weten? Neem gerust contact met ons op om te kijken of het voor u aantrekkelijk is om uw debiteurenbeheer uit te besteden! Wilt u een gratis consult? Klik op deze link om een gratis consult in te plannen.

Wat betaal ik voor de dienstverlening van Credit Care?

Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek, wordt er een offerte opgesteld. De prijs wordt bepaald aan de hand van drie componenten. De aansluitkosten, het aantal uren debiteurenbeheer per week en een softwarecomponent.

Aansluitkosten
De aansluitkosten worden onder andere gerekend voor en afhankelijk van de koppeling die gerealiseerd moet worden, het inrichten van het systeem voor onze klant en (extra) maatwerk. Dit zijn eenmalige kosten.

Debiteurenbeheer uren per week
Het aantal uren debiteurenbeheer per week wordt van tevoren ingeschat. Het aantal uren is afhankelijk van onder andere het aantal facturen, het aantal acties per workflow (hoe persoonlijker, hoe meer uren), het aantal disputen etc. Als blijkt dat dit te weinig is, kan -in overleg met de klant- de workflow worden aangepast (efficiënter ingericht met minder menselijke handelingen) of extra uren worden afgenomen.

Software
Voor de software wordt een prijs per maand betaald. Deze prijs is afhankelijk van het aantal facturen dat per maand wordt verzonden. 

Kan ik ook alleen de software van Credit Care afnemen?

Nee, dat is op dit moment (nog) niet mogelijk. Op dit moment zijn we aan het inventariseren of er behoefte bestaat om alleen de software van Credit Care af te nemen. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. U ontvangt van ons bericht wanneer de mogelijkheid er is om enkel onze debiteurensoftware af te nemen.

Wilt u liever direct gebruikmaken van onze debiteurensoftware? Besteed dan uw debiteurenbeheer uit aan Credit Care. Onze ervaren debiteurenbeheerders optimaliseren uw debiteurenbeheer en maken hierbij gebruik van de software. Op die manier bent u ervan verzekerd dat uw debiteurenbeheer de aandacht krijgt die het verdient.

Moet ik een contract afsluiten bij Credit Care?

Ja, bij Credit Care werken wij op basis van een contract. In de praktijk zien wij dat veel bedrijven de overeenkomst aangaan voor twee jaar of langer. Veelal kiezen onze klanten voor een contractduur van minimaal twee jaar, omdat er over een langere periode meer gewerkt kan worden aan het optimaliseren van het debiteurenbeheer en het stroomlijnen van alle procedures. De minimale contractduur bij Credit Care is één jaar. 

Krijg ik inzage in de werkzaamheden van Credit Care?

Ja! Wanneer er wordt gekozen om te werken vanuit de door ons zelf ontwikkelde software, krijgt u van ons inloggegevens voor uw online portaal en heeft u 24/7 inzage in de werkzaamheden van Credit Care. 

Kan ik ook bepaalde medewerkers een inzageprofiel bieden in het portaal van Credit Care?

U als klant krijgt een inlog voor ons online portaal, zodat u 24/7 inzage heeft in de werkzaamheden van Credit Care. Als u het prettig vindt dat bijvoorbeeld een financiële medewerker ook inzage krijgt, dan kunnen we voor de betreffende medewerker een inzageprofiel maken. Samen met u bepalen we dan wat de betreffende werknemer wel of niet kan zien en welke rechten hij of zij krijgt. 

Welke betaalmethoden biedt Credit Care aan?

Credit Care biedt uw klanten meer dan 15 verschillende betaalmethoden om de facturen gemakkelijk te voldoen. Wilt u weten welke betaalmethoden dit precies zijn? Klik dan hier.

Aan wie betaalt mijn klant?

Uw klant betaalt, wanneer Credit Care uw debiteurenbeheer verzorgt, de facturen gewoon zoals zij gewend zijn. Aan u dus! Doordat wij een koppeling hebben gemaakt van uw systeem naar dat van ons, weten wij of de factuur al is voldaan. Wanneer de debiteur gebruikmaakt van een andere betaalmethode dan overboeking, zoals iDeal, dan maakt de Payment Service Provider de betaling rechtstreeks aan u over.

Wie verwerkt de betalingen?

In de praktijk zien wij dat de meeste van onze klanten zelf de betalingen verwerken. Veel bedrijven hebben al een financiele afdeling of in ieder geval één medewerker die dit intern regelt, waardoor het voor hen niet aantrekkelijk is om dit door Credit Care te laten doen. Indien gewenst kunnen wij dit uiteraard ook voor u doen. Dit kan door middel van een bankkoppeling van het boekhoudpakketen uw bank. 

Wordt er contact opgenomen uit naam van de klant of vanuit Credit Care?

Dit ligt volledig aan uw wensen! In veel gevallen bellen onze medewerkers vanuit de naam van onze klanten. Wanneer een klant liever heeft dat er vanuit Credit Care wordt gebeld namens hen, dan is dit geen enkel probleem. Vanuit wie er contact wordt opgenomen is dus volledig afhankelijk van uw keuze daarin.

Waar kunnen mijn debiteuren terecht met vragen?

In overleg met u zorgen wij dat er een telefoonnummer beschikbaar wordt gesteld waar debiteuren hun vragen kunnen stellen. Tevens wordt er een e-mailadres aangemaakt waar zij hun vragen naar toe kunnen e-mailen. Voor alle vragen met betrekking tot het debiteurenbeheer kunnen zij zich dus richten tot Credit Care, ofwel telefonisch of via het online portaal. Voor andere vragen kunnen zij uiteraard gewoon bij uzelf terecht.

Hoe gaat Credit Care om met geschillen over facturen en/of vragen?

Wanneer er een geschil ontstaat of er een vraag binnenkomt over een factuur, proberen de medewerkers van Credit Care dit voor u op te lossen. In sommige gevallen zijn dit vragen of geschillen waar uw eigen medewerkers alleen antwoord kunnen geven. In zo’n geval, plegen wij altijd overleg met u en communiceren wij vervolgens het antwoord aan de debiteur. Zo blijven wij efficiënt te werk gaan en hoeft u zelf geen correspondentie te voeren met uw debiteur.

Wat is debiteurenbeheer op afstand?

Debiteurenbeheer op afstand betekent dat u gebruikmaakt van de debiteurenbeheerders van Credit Care, maar niet de software van Credit Care. Een debiteurenbeheer van Credit werkt dan op afstand in uw eigen software.

Wat is het minimumaantal uren dat afgenomen moet worden?

Omdat wij het belangrijk vinden om uw debiteurenbeheer goed uit te voeren, geldt er een minimale afnamen van vier uren per week. In de praktijk zien we dat de meeste bedrijven meer uren per week nodig hebben om te zorgen dat het debiteurenbeheer vlekkeloos verloopt.

Hoe worden de uren verdeeld?

De debiteurenbeheerders zitten elke dag van de werkweek klaar voor uw klanten om werkzaamheden uit te voeren, zoals het versturen van herinneringen, het nabellen van facturen of het maken van betaalafspraken. Hiervoor is geen vaste periode in de week gereserveerd. Ook voor telefonische vragen staat uw debiteurenbeheer van Credit Care paraat.

Wat is de prijs als ik kies voor debiteurenbeheer op afstand?

Zoals aangegeven hanteren wij een minimale afname van vier uren per week als u gebruikmaakt van onze debiteurenbeheerders. Zij werken op basis van een uurtarief van € 57,00 ex btw.

Met welke systemen kan worden gewerkt?

In principe kan er worden gewerkt met alle systemen die onze klant tot zijn of haar beschikking heeft. Onze medewerkers volgen jaarlijks meerdere trainingen om te zorgen dat hun kennis up-to-date blijft en om te zorgen dat zij onze klanten, met welk systeem dan ook, van dienst kunnen zijn!

Hoe snel kan een debiteurenbeheer van Credit Care voor mij aan de slag?

In principe kan ondersteuning op afstand binnen een week geregeld zijn. Bij Credit Care hebben we mensen paraat staan om de capaciteit op te schalen en zo snel mogelijk te ontzorgen. Wanneer de wens om meer dan 60 uur per week gaat, kan het inregelen langer duren dan een week. In dit geval overleggen we altijd even met u.

Doen jullie ook debiteurenbeheer op locatie?

Nee, wij doen geen debiteurenbeheer op locatie. Een periodiek evaluatiegesprek kan wel op locatie plaatsvinden evenals een kennismaking met de debiteurenbeheerder, maar het werk wordt op afstand uitgevoerd op één van onze locaties.

Wat is de minimumlengte van een contract?

De minimumlengte van een contract voor debiteurenbeheer op afstand is een jaar.

Buitengerechtelijke incasso

Wat zijn de kosten van het uit handen geven van een vordering aan Nova Incasso?

Nova Incasso werkt volgens het door hen zelf ontwikkelde No Pay principe. Dit houdt in dat een opdrachtgever van Nova Incasso 100% van de hoofdsom ontvangt, als de vordering in de buitengerechtelijke fase volledig wordt voldaan. De bijkomende kosten worden verhaald op de debiteur en bestaan uit wettelijke rente en incassokosten. De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgelegd.

Zit ik bij jullie vast aan een contract?

Nee, in tegenstelling tot veel andere incassobureaus werkt Nova Incasso niet met contracten. Nova incasso is van mening dat als haar opdrachtgevers tevreden zijn, zij uit zichzelf weer bij Nova Incasso terugkomen en zij haar opdrachtgevers niet door middel van een contract aan haar hoeft te binden.

Hoe ziet het incassotraject eruit?

Het verloop van een incassoprocedure is op voorhand niet exact te bepalen. Het verloop van de incassoprocedure is ook afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, bijvoorbeeld als het gaat om hoelang een incassoprocedure zou moeten duren. Hieronder brengen we in kaart hoe een gemiddeld incassotraject eruitziet.

Een gemiddelde incassoprocedure

Wanneer een vordering op werkdagen voor 16:00 uur bij Nova Incasso wordt ingediend, wordt de vordering dezelfde werkdag nog in behandeling genomen. Eén van de incassospecialisten zal het dossier voor u invoeren en in behandeling nemen. Wanneer het dossier in behandeling is genomen, ontvangt u een e-mail met bijbehorend dossiernummer. Naast het dossiernummer ontvangt u ook inloggegevens om in te loggen in het online portaal. In dit portaal kan u 24/7 de status van het dossier inzien, opmerkingen plaatsen, maar ook nieuwe dossiers invoeren. Tevens kunt u via het online portaal (waar ook de andere bedrijven van Nova Groep in vertegenwoordigd zijn) gemakkelijk een aanmaning genereren. 

Nadat het dossier is goedgekeurd, wordt de eerste incassobrief verzonden. Indien er een e-mailadres bekend is dan wordt de eerste incassobrief ook direct per e-mail gezonden. Twee dagen nadat de eerste incassobrief/mail is verzonden, wordt er tevens telefonisch contact opgenomen met de debiteur om op deze manier een betaling binnen te krijgen. Is er na zeven dagen nog niet betaald en heeft de debiteur niet gereageerd? Dan wordt er een tweede brief verstuurd waarbij de debiteur nogmaals vijf dagen de tijd krijgt om tot betaling over te gaan. Wanneer er dan nog steeds geen reactie of betaling is binnengekomen, wordt er nog een derde brief gestuurd waarin de debiteur nogmaals vijf dagen de tijd krijgt om te betalen. In de tussentijd wordt er ook meerdere malen geprobeerd om de debiteur telefonisch te bereiken. Mochten de inspanningen van Nova Incasso niet tot een betaling leiden of u wilt direct juridische stappen ondernemen, dan ontvangt u een vrijblijvend voorstel hiervoor. Nova Incasso kan het dossier met uw akkoord eenvoudig en compleet overdragen aan een jurist van haar zusterbedrijf Nova Legal (ook onderdeel van Nova Groep). 

Wat gebeurt er als ik het incassodossier wil sluiten?

Wanneer een opdrachtgever de keuze maakt om het dossier te sluiten omdat het buitengerechtelijk incassotraject is doorlopen en het opstarten van een gerechtelijke procedure niet mogelijk of gewenst blijkt te zijn, dan zal het incassodossier in principe kosteloos worden gesloten. Echter, is het van belang dat er geen contact is geweest tussen u en de debiteur tijdens het incassotraject en er bijvoorbeeld onderling – buiten Nova Incasso om – een akkoord is bereikt. Indien u de vordering wenst onder te brengen bij een derde partij, is dit uiteraard mogelijk. Op grond van onze algemene voorwaarden zijn wij dan genoodzaakt om de incassokosten en wettelijke rente bij u in rekening te brengen. Dit gezien het feit dat wij in dit geval geen aanspraak meer mogen maken op de door ons in rekening gebrachte kosten. Uiteraard willen wij te allen tijde voorkomen dat er een factuur moet worden verzonden naar onze opdrachtgevers en gaan wij voor het beste resultaat. Namelijk, uw vordering volledig incasseren!

Wanneer kan er beslag worden gelegd?

Hier moet u conservatoir beslag onderscheiden van executoriaal beslag. Conservatoir beslag kan gelegd worden nog voor u een gerechtelijke procedure gestart hebt (voor u een uitspraak van de rechter hebt), bijvoorbeeld omdat u bang bent dat de debiteur alle gelden/goederen zal wegsluizen. Wanneer u conservatoir beslag legt moet u binnen 14 dagen de eis in hoofdzaak starten en moet de bodemprocedure worden opgestart. Het leggen van conservatoir beslag kan dus ook tijdens een lopende procedure. Wanneer er een vonnis is gewezen in de bodemprocedure, kan er executoriaal beslag worden gelegd. Geen zorgen! Dit regelt één van de juristen van Nova Legal verder.

Kunnen jullie ook het faillissement van een debiteur aanvragen?

Nee, Nova Incasso kan zelf geen faillissement aanvragen voor uw debiteur. Echter, kan het zusterbedrijf Nova Legal dit wel! Wanneer uw vordering in de buitengerechtelijke fase niet wordt voldaan, wordt er gekeken naar de juridische opties. Het aanvragen van het faillissement blijkt in de praktijk een effectief pressiemiddel om een vordering sneller voldaan te krijgen. De procedure en de kosten die hieraan verbonden zijn worden door een van onze medewerkers met u besproken. Bent u akkoord met de prijsopgave? Dan wordt uw dossier overgedragen aan ons zusterbedrijf Nova Legal. Zij zullen de procedure voortzetten en het faillissement van uw debiteur aanvragen.

Wat is jullie slagingspercentage?

Ons slagingspercentage is 94%. Dit betekent dat Nova Incasso 94% van de vorderingen die zij in behandeling neemt incasseert!

Doen jullie ook incasso voor particulieren?

In principe nemen wij enkel dossiers in behandeling van bedrijven. Echter, zijn er een aantal uitzonderingen waardoor wij een dossier van een particulier wellicht wel in behandeling nemen. Bent u een particuliere opdrachtgever en heeft u een vordering die hoger is dan € 5.000,- dan nemen wij het dossier graag voor u in behandeling. Indien u als particulier een vordering heeft waarvan de hoofdsom lager is dan € 5.000,- en u wilt wel gebruik maken van de dienstverlening van Nova Incasso, neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken! Dit kan op telefoonnummer 085- 4011 034.

Doen jullie zowel B2B incasso als B2C incasso?

Bij Nova Incasso worden zowel dossiers met B2B relaties als B2C relaties behandeld.

Doen jullie ook internationale incasso?

Ja, Nova Incasso is niet gebonden aan plaatsen of regio’s. Dit betekent dat wij ook geldvorderingen behandelen wanneer een debiteur is gevestigd in het buitenland.

Doen jullie incassozaken door heel Nederland?

Ja, het maakt voor Nova Incasso niet uit waar haar opdrachtgevers of debiteuren gevestigd zijn. Gezien het feit dat de buitengerechtelijke procedure veelal digitaal wordt gedaan, kan Nova Incasso opdrachtgevers en debiteuren uit het hele land van dienst zijn.

Doen jullie ook huurincasso?

Ja, Nova Incasso is specialist als het gaat om huurincasso. Het is als verhuurder van belang niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau wanneer de huur niet of niet tijdig wordt voldaan. In de huurovereenkomst is vaak een fatale termijn opgenomen, wat inhoudt voor welke datum de huur moet zijn betaald. Het is belangrijk dat er direct – nadat de huur niet is voldaan – een betalingsherinnering wordt gezonden met daarin een termijn om alsnog de huur te voldoen. Door het tijdig inschakelen van Nova Incasso, loopt uw vordering niet onnodig hoog op. Wanneer de debiteur naar aanleiding van de brieven en telefoontjes van Nova Incasso nog niet of tijdig betaald, kan er worden gekeken naar het opstarten van de gerechtelijke procedure. In een dergelijke procedure kunnen de mogelijkheden tot ontbinding eveneens worden bekeken.

Kan ik een kijkje in het online portaal nemen zonder dat ik opdrachtgever ben?

Jazeker! U kunt een demo account aanvragen bij ons en een kijkje nemen in ons portaal. Op die manier weet u hoe het portaal eruitziet en waar u alle informatie kan vinden. Wist u dat alle bedrijven van Nova Groep vertegenwoordigd zijn in het online portaal? U kunt in het portaal niet alleen de status van uw dossier(s) inzien, maar ook gebruikmaken van handige tools, zoals het genereren van een correcte aanmaning. Maak hier gratis uw account aan.

Hoelang duurt het voordat een dossier in behandeling is genomen?

Wanneer een vordering op werkdagen voor 16:00 uur bij ons wordt aangeleverd, wordt het dossier dezelfde werkdag nog in behandeling genomen. Eén van de incassospecialisten zal het dossier voor u invoeren en in behandeling nemen. De eerste incassobrief/mail wordt diezelfde dag nog verzonden. 

Is Nova Incasso aangesloten bij een brancheorganisatie?

Ja, Nova Incasso is aangesloten bij ACA International, dit is een wereldwijde brancheorganisatie voor incassobureaus en krediet professionals.

Gerechtelijke incasso

Hoe verhoudt Nova Legal zich tot de andere bedrijven van Nova Groep?

Nova Legal is onderdeel van Nova Groep als het gaat om onbetaalde facturen. Nova Legal heeft ervaren juristen in dienst die zowel particulieren en bedrijven kunnen bijstaan op het gebied van gerechtelijk incasseren. Waar Nova Incasso zich bijvoorbeeld bezighoudt met het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen, gaat Nova Legal een stap verder en houdt zich bezig met het gerechtelijk incasseren van vorderingen door bijvoorbeeld een procedure te starten bij de rechter.

Welke werkzaamheden verzorgt Nova Legal?

De werkzaamheden van Nova Legal zijn erg uiteenlopend. Indien het buitengerechtelijk incasseren via Nova Incasso niet lukt, kan Nova Legal vanaf hier het stokje overnemen en probeert dan de vordering gerechtelijk te incasseren door een procedure te starten bij de rechter. 

Het gerechtelijk incasseren van vordering kan via verschillende routes. Hieronder lichten we een aantal voor u uit:

 1. Bodemprocedure/dagvaardingsprocedure: via een bodemprocedure kunnen wij de openstaande facturen gerechtelijk incasseren. Er wordt een gerechtelijke procedure gestart om de betaling via de rechter af te dwingen. Indien de rechter de vordering toewijst middels een vonnis, levert dit een zogenoemde executoriale titel op. Met deze titel in handen kunnen wij onze deurwaarder inschakelen om middels beslaglegging alsnog uw vordering voldaan te krijgen. 
 2. Faillissement: het aanvragen van een faillissement van de debiteur betreft een effectief pressiemiddel om de vordering snel voldaan te krijgen. Een faillissementsprocedure kent immers een kortere doorlooptermijn dan een bodemprocedure. De zaak staat doorgaans binnen twee weken na het verzoekschrift tot faillissement op de agenda bij de rechtbank. Vooral in het geval er geen verweer is gevoerd door de debiteur, is het aanvragen van een faillissement een geschikt middel om de vordering voldaan te krijgen. Gezien de verstrekkende gevolgen van een faillissement zal een debiteur sneller geneigd zijn om tot betaling over te gaan. 
 3. Conservatoir beslag: bij het leggen van conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op het vermogen van de debiteur om de betaling van de vordering te verzekeren. Dit wordt gedaan nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van de vordering. 

Wat zijn de tarieven van Nova Legal?

De juristen van Nova Legal werken op basis van uurtarief. Indien een incassotraject is gevolgd bij Nova Incasso en de zaak wordt doorgezet naar Nova Legal, hanteren de juristen van Nova Legal een uurtarief van € 95,00 exclusief btw. Bij overige zaken geldt een uurtarief van € 125,00 exclusief btw. Civiele zaken (zaken met een waarde boven de € 25.000,-) worden behandeld op basis van een uurtarief van € 225,- ex btw. 

De kosten van de jurist zijn niet verhaalbaar op de wederpartij. Voor het starten van een faillissementsprocedure hanteren wij een vaste prijs van € 475,- excl. btw (excl. mondelinge behandeling) en voor het leggen van conservatoir beslag hanteren wij eveneens een vaste prijs van € 600,- excl. btw. 

Indien een procedure wordt gestart bij de rechter (bodemprocedure, faillissementsprocedure of conservatoir beslag) dient er griffierecht betaald te worden dat toekomt aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort procedure en van de hoedanigheid van partijen (bedrijf/particulier). Indien men in het gelijk wordt gesteld, is het griffierecht verhaalbaar op de in het ongelijk gestelde partij.

Hoe gaat een dagvaardingsprocedure in de praktijk?

Een gerechtelijke procedure betreft vaak een dagvaardingsprocedure. In een dagvaardingsprocedure wordt er een oordeel van de rechter gevraagd over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding waarin het conflict wordt uitgelegd en de vordering van de eisende partij staat. Eén van de juristen van Nova Legal stelt in dit geval de dagvaarding op. Vervolgens wordt deze dagvaarding betekend door onze deurwaarder aan de debiteur/wederpartij. De deurwaarder overhandigt als het ware de dagvaarding aan de debiteur. In deze dagvaarding staat een zittingsdatum (‘roldatum’) vermeld waarop de debiteur zijn/haar verweer schriftelijk kenbaar kan maken. Vervolgens zijn er drie opties voor de debiteur:

De debiteur is het eens met de dagvaarding
Indien de debiteur het eens is met de vordering kan de debiteur contact opnemen met de eisende partij/gemachtigde van de eisende partij. Indien partijen het voor de zittingsdatum eens worden, kan de procedure ingetrokken worden. De debiteur voorkomt hiermee dat hij/zij de proceskosten moet betalen indien de eisende partij in het gelijk wordt gesteld. 

De debiteur is het niet eens met de dagvaarding
Indien de debiteur het niet eens is met de vordering, kan hij/zij het verweer schriftelijk kenbaar maken. Dit verweer heet een conclusie van antwoord. In de conclusie van antwoord kan de debiteur eventueel een tegenvordering opnemen. Dit heet een eis in reconventie. De eis in de dagvaarding zelf heet eis in conventie. De conclusie van antwoord moet op uiterlijk de zittingsdatum (‘rolzitting’) bij de rechtbank binnen zijn. 

De debiteur reageert niet
Indien de debiteur niet reageert op de dagvaarding, doet de rechter toch uitspraak. Deze uitspraak wordt dan een verstekvonnis genoemd. In de meeste gevallen wordt de eisende partij dan in het gelijk gesteld. 

Let op! De debiteur kan het verstek nog ‘zuiveren’. Dit betekent dat de debiteur alsnog binnen vier weken op het verstekvonnis reageert waardoor de procedure wordt voortgezet. 

Indien de rechter niet direct uitspraak doet, bepaalt hij of er nog een schriftelijke ronde komt of een mondelinge behandeling. Het doel van een mondelinge behandeling is om de standpunten en argumenten van beide partijen beter in kaart te brengen en wellicht tot een schikking te komen. Indien beide partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt hiervan een proces-verbaal gemaakt (een schriftelijke overeenkomst). Beide partijen moeten zich aan de afspraken houden.

Indien de rechter overgaat tot het uitspreken van een vonnis, zal de rechter vermelden wanneer de uitspraak volgt. Dit is meestal zes weken na de zitting. De partijen krijgen het vonnis dan toegestuurd. In het vonnis kan de rechter de verliezende partij veroordelen in de proceskosten. 

Wat doet Nova Legal nog meer?

Nova Legal houdt zich niet alleen bezig met het incassorecht, maar is ook actief op het gebied van het verbintenissenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. 

De juristen van Nova Legal kunnen u bijvoorbeeld helpen bij onder andere:

 • Begeleiding bij ontslag;
 • Vaststellingsovereenkomst opstellen en controleren;
 • Achterstallig loon vorderen;
 • Onbetaalde facturen incasseren;
 • Huurovereenkomst ontbinden en/of ontruimen;
 • Nakoming van overeenkomsten vorderen (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk);
 • Opstellen en controleren van algemene voorwaarden en/of privacyverklaring;
 • Opstellen en controleren van diverse overeenkomsten. 

Heeft u al een vonnis ontvangen van de rechter en wenst u deze ten uitvoer te leggen omdat de wederpartij niet vrijwillig overgaat tot betaling? Ook dan bent u bij Nova Legal aan het juiste adres. Neem contact met ons op om de mogelijkheden van betekening en executie te bespreken. 

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!

Wij zijn te bereiken op:

Maandag t/m vrijdag
9:00 – 12:30 en 13:00 – 17:00

085 - 0044 500

info@novagroep.nl

Back To Top