Skip to content
Buitenlandse btw: zakendoen in het buitenland | Blog | Nova Groep

Buitenlandse btw: zakendoen met het buitenland

Er bestaat veel onduidelijkheid over btw in het buitenland. Wanneer moet u welk btw-tarief rekenen? Wie betaalt deze btw? En hoe vraagt u de buitenlandse btw terug? Wanneer uw onderneming zakendoet met een partij uit het buitenland, is het belangrijk om de buitenlandse btw-regels goed te begrijpen. Deze verschillen namelijk per situatie. In deze blog leggen we u de hoofdlijnen van de btw-regels anno 2021 uit. 

Om te beginnen wordt er onderscheid gemaakt tussen het leveren van goederen en diensten en tussen de bestemming waar u deze goederen of diensten levert. Is uw afnemer gevestigd in een land binnen of buiten de Europese Unie (EU)? En betreft uw afnemer een andere ondernemer met een btw-nummer, of een particulier? Deze factoren spelen ieder een rol in de hoogte van de btw. 

Goederen leveren binnen de EU 

Wanneer u goederen levert aan een ondernemer binnen de EU, spreken we van een intracommunautaire levering. Over deze levering berekent u een btw-tarief van 0%. Dit btw-tarief van 0% geeft u ook aan op de factuur die u verstuurt. Uw afnemer berekent vervolgens het btw-tarief dat in het betreffende EU-land wordt gehanteerd en betaalt deze in dat land. Tot slot geeft u deze levering aan via uw btw-aangifte in Nederland en geeft u de levering op in uw ‘Opgaaf intracommunautaire prestaties’. 

Wanneer u goederen levert aan een particulier binnen de EU, geeft u de btw aan in het betreffende EU-land waar uw afnemer zicht bevindt. Het verkopen van goederen aan particuliere afnemers binnen de EU wordt ook wel ‘afstandsverkopen’ genoemd. De Belastingdienst geeft een aantal voorbeelden van afstandsverkopen 

Goederen leveren buiten de EU 

Wanneer u goederen levert aan een afnemer buiten de EU, berekent u een btw-tarief van 0%, ongeacht of de afnemer een ondernemer of particulier betreft. U kunt hiervoor de voorbelasting aftrekken om ervoor te zorgen dat de goederen de EU btw-vrij vertalen. Uw afnemer dient de gekochte goederen aan te geven bij de douane in zijn of haar eigen land. Uw afnemer zal op die manier btw over uw goederen moeten betalen, alsook invoerrechten. 

Hiervoor dient u echter wel te kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Dit kan aan de hand van bestelformulieren, facturen, orderbevestigingen, vrachtbrieven of een uitvoerdocument van de douane.  

Wanneer een afnemer besluit de goederen af te halen, kunt u een door de afnemer ondertekende vervoersverklaring gebruiken als bewijs dat uw goederen de EU hebben verlaten. Hierbij maakt het niet uit of de afnemer een ondernemer of een particulier is. Echter, wanneer u bij een controle niet kunt aantonen dat uw goederen de EU hebben verlaten en u een 0%-tarief heeft berekend, kunt u een boete krijgen en zult u de btw alsnog moeten betalen via een naheffing. U kunt dit risico voorkomen door uitsluitend een bestelling te laten afhalen door afnemers die u vertrouwt. Denk hierbij aan een afnemer met wie u in het verleden een positieve ervaring heeft gehad. Twijfelt u aan de betrouwbaarheid van uw afnemer? Dan kunt u het Nederlandse btw-tarief berekenen. 

Diensten leveren binnen de EU 

Wanneer u diensten levert aan een ondernemer binnen de EU, betaalt de afnemer zelf de btw. Bij het leveren van diensten aan een ondernemer, verlegt u vaak de btw naar uw afnemer. Dit betekent dat de btw verlegd wordt van de leverancier naar de afnemer. De afnemer dient in dit geval de verlegde btw te vermelden in zijn eigen btw-aangifte.  

Diensten leveren buiten de EU 

Wanneer u diensten levert aan een ondernemer buiten de EU, rekent u het btw-tarief wat in het betreffende land geldt. Bijvoorbeeld, wanneer u een dienst aan een afnemer in Amerika levert, verstuurt u een factuur zonder de Nederlandse btw. Vervolgens dient u bij de belastingdienst in, in dit geval, Amerika te controleren of en hoe u aangifte doet. 

Diensten leveren aan een particuliere afnemer 

Wanneer u diensten levert aan een particulier, kunt u de Nederlandse btw berekenen. Dit geldt voor zowel afnemers binnen als buiten de EU. Bij het leveren van diensten aan internationale afnemers is het altijd belangrijk om na te gaan of er uitzonderingen op het btw-tarief gelden. Deze kunt u bepalen via de website van de Belastingdienst.  

Drempelbedrag 

Voorheen was het zo dat er voor elk EU-land een drempelbedrag was afgesproken om te voorkomen dat u voor iedere levering apart in dat land geregistreerd moest staan. Vanaf 1 juli 2021 wordt er in elk EU-land hetzelfde drempelbedrag van € 10.000 per kalenderjaar gehanteerd. Tot dit drempelbedrag berekent u de Nederlandse btw. Wanneer u een omzet boven de € 10.000 verwacht, dient u de btw van het betreffende EU-land te berekenen. Dat kan via een vereenvoudigde manier via de ‘Unieregeling’. Op deze manier kunt u binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal uw aangifte en betaling in één keer afhandelen. 

Goederen en diensten afnemen binnen de EU 

Wanneer u goederen of diensten afneemt van een onderneming binnen de EU, spreken we van een intracommunautaire verwerving. Er wordt een btw-tarief van 0% berekend in het land van uw leverancier. Vervolgens wordt de verwerving belast met de Nederlandse btw welke u in dezelfde aangifte als uw voorbelasting kan aftrekken. 

Goederen en diensten afnemen buiten de EU 

Doordat de btw-regels buiten de EU erg verschillen, is er geen duidelijk antwoord te geven op het afnemen van goederen en diensten buiten de EU. De goederen die u afneemt van een leverancier buiten de EU dient u aan te geven bij de douane. Hierover betaalt u vervolgens niet alleen de btw, maar vaak ook invoerrechten. Wat betreft het afnemen van diensten van een leverancier buiten de EU dient u goed uit te zoeken in welk land deze diensten belast worden. Gaat het om een digitale dienst, zoals telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten, dan geldt hier altijd het btw-tarief uit het land waar uw leverancier zicht bevindt. Voor niet-digitale diensten kunt u het hulpmiddel van de Belastingdienst gebruiken om te bepalen welk btw-tarief er gehanteerd wordt. 

Het mag duidelijk zijn dat er veel verschillende btw-regels gelden. Zowel voor het leveren van goederen en diensten aan internationale afnemers als het afnemen hiervan. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de overeenkomst controleert welke btw-regels er gelden voor uw situatie. Hieronder ziet u een overzicht van de btw-regels per situatie.

Buitenlandse btw overzicht | Nova Groep

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Back To Top